Επιχειρήσεις

Έχετε μια εταιρεία πού ψάχνει για νέες και συναρπαστικές δραστηριότητες για τους υπαλλήλους σας;

Ένα ταξίδι με ένα ιστιοφόρο είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δημιουργήσει μια συνεκτική και παραγωγική ομάδα εργαζομένων. Χάρη στα βασικά μαθήματα όπου διδάσκονται από το προσωπικό μας, υπό τον όρο του κοινού ενδιαφέροντος, που είναι τυπική για μια βάρκα πληρώματος, τα μέλη του πληρώματος θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες και θα ταξιδέψουν για τις μαγεμένες θάλασσες του Ιονίου. Με τον τρόπο αυτό το έργο, στηρίζεται με την ψυχαγωγία και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους. Έτσι δημιουργείται το «ομαδικό πνεύμα» στο ιστιοπλοϊκό σκάφος όπου έχει αποδειχθεί να είναι αποτελεσματικό, έτσι ώστε αυτές οι ομάδες ανθρώπων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τουσ στην επαγγελματική ζωή και αυξάνοντας το αίσθημα του ανήκειν, το σεβασμό για τους ρόλους και τις ιδιότητες της κοινωνικοποίησης και συνεργασίας.